Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต Resuscitation Council of Asia

ใบเสร็จ - วิธีกดปรินท์ใบเสร็จในระบบ / การขอแก้ไขใบเสร็จ

19 พ.ย. 2565

# ระบบใบเสร็จหลังการเรียนของ TRC ปรับเป็น electronic ตั้งแต่ 1 กค 2565
โดยวันที่บนใบเสร็จ จะลงวันที่ธนาคารได้รับชำระเงิน ไม่สามารถลงวันที่ใบเสร็จตรงกับวันที่เรียนได้ 
ทั้งนี้ จะมีรายละเอียดรอบวันที่การเรียน อยู่ในใบเสร็จด้วย 

# การปริ้นท์ใบเสร็จ : สามารถทำได้ด้วยตนเองหลังเรียนจบคอร์ส โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. login thaicpr.org

 2. ดูเมนูทางซ้าย “ประวัติการสมัครเรียน” >>คลิก

 3. เข้าไปกดเลือกรอบที่ต้องการปรินท์ใบเสร็จ  มีปุ่มกดออกใบเสร็จอยู่ครับ

 4. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  ถ้าออกในนามบุคคล ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุล 
  ถ้าต้องการออกในนามต้นสังกัด บริษัท กรุณาเช็คข้อมูลความถูกต้องให้เรียบร้อย  ทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทต้นสังกัด รายละเอียดสาขา และที่อยู่  โดยแนะนำให้ท่าน เช็คกับฝ่ายเบิกจ่ายของต้นสังกัดให้เรียบร้อยก่อนทำการพิมพ์ 
  หากกดยืนยันและสั่งพิมพ์แล้ว ข้อมูลจะถูกบันทึก และจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

 5. ควรทำในคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในระบบมือถือของบางท่าน ติด pop-up block ทำให้เมื่อกดพิมพ์แล้วจะไม่โชว์ไฟล์ pdf ขึ้นมาครับ 

 6. สำหรับผู้ที่รับโอนสิทธิ์  จะต้องรอข้อมูลในระบบครบ 1 เดือนหลังวันเรียนใบเสร็จจะปรินท์ได้ 

 

#  ต้องการแก้ไขใบเสร็จ : ต้องส่งให้ฝ่ายบัญชีแก้ไข โดยใช้ระยะเวลา 14-30 วัน มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. โอนเงินค่าธรรมเนียมการออกเอกสารรวมค่าจัดส่ง การขอแก้ไขชื่อที่อยู่ หรือรายละเอียดบนใบเสร็จ ใบละ 160 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
  เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 0410110485
  ชื่อบัญชี : คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต

   
 2. ส่งอีเมล์ ไปที่ info@thaicpr.org
  หัวข้อ : ขอแก้ไขใบเสร็จ

  เนื้อหา

  - ชื่อ นามสกุล เลขบัตรปชช 13 หลัก ของคุณ

  - อีเมล์ที่เป็น account thaicpr

  - ประเภทคอร์สที่สมัคร รอบการเรียนวันที่ สถาบัน

  - ปัญหาที่พบ : ขอแก้ไขใบเสร็จจาก___(ช้อมูลเดิม เช่น ชื่อผู้เรียน)___

  - ข้อมูลแก้คือ ชื่อ บริษัท (สาขา) / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ที่อยู่บริษัท ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสรรพากร ในการออกใบเสร็จค่าใช้จ่าย

  - เบอร์คุณสำหรับติดต่อกลับ
  - ที่อยู่ส่งเอกสารกลับ พร้อมแนบสลิปค่าแก้ไขเอกสารข้างต้น 

 3. เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งกลับว่าได้รับสลิปและรอดำเนินการครับ